Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật
Ngày đăng: 24/11/2020
Sáng ngày 24/11/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật để đánh giá tình hình trong 5 năm qua và đưa ra biện pháp nâng cao chất lượng công tác này thời gian tới. Đây là hội nghị trực tuyến có quy mô toàn quốc với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan trên cả nước. Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Miên chủ trì tại đầu cầu Đà Nẵng.
 
  Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Miên chủ trì tại đầu cầu Đà Nẵng. 

Tại hội nghị, Chính phủ đã nghe lãnh đạo Bộ Tư pháp trình bày báo cáo tổng quan về công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời, hội nghị sẽ nghe tham luận của các cơ quan của Quốc hội, ban, bộ, ngành Trung ương, cơ quan, đơn vị về các nội dung liên quan đến các chủ đề lớn như: Công tác thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách pháp luật; công tác lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và thẩm tra, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thực hiện phản biện xã hội trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả công tác thi hành pháp luật; cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tham gia xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật; công tác phối hợp trong xây dựng pháp luật, các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa và yêu cầu đặt ra cho công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật của Chính phủ và những nội dung quan trọng khác.

Phước Hiền, Văn Anh

Tin liên quan

Trang 1 / 928 - 9278 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 928 - 9278 dòngFirstPrevNextLast v