Đấu thầu, mua sắm công

FirstPrevNextLast v
Đấu thầu, mua sắm công
Thông báo Bán thanh lý tài sản công theo hình thức niêm yết giá
22/09/2021 - 1839 Lượt xem
Ngày 22/9/2021, Đài PTTH Đà Nẵng có Thông báo Bán thanh lý tài sản công theo hình thức niêm yết giá. Nội dung cụ thể như sau:
Đấu thầu, mua sắm công
Thuê thiết bị, dịch vụ truyền dẫn, phát sóng kênh DaNangTv1 năm 2020
03/04/2020 - 1792
Thuê thiết bị, dịch vụ truyền dẫn, phát sóng kênh DaNangTv1 năm 2020
FirstPrevNextLast v