Thông báo - Tuyển dụng

FirstPrevNextLast v
Thông báo - Tuyển dụng
Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng tuyển chọn Hợp đồng lao động năm 2024
24/06/2024 - 894 Lượt xem
Căn cứ Kế hoạch số 408/KH-PTTH ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng về tuyển chọn Hợp đồng lao động Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng năm 2024, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng có nhu cầu tuyển chọn hợp đồng lao động các chức danh nghề nghiệp với điều kiện và tiêu chuẩn như sau:
Thông báo - Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng năm 2023
15/02/2023 - 57 Lượt xem
Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng có nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động vị trí Lái xe cơ quan. Nội dung như sau:
Thông báo - Tuyển dụng
Thông báo: Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng năm 2021
25/01/2022 - 2790
Hội đồng xét tuyển viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng năm 2021
Thông báo - Tuyển dụng
Thông báo: Về việc kết quả xét tuyển viên chức vòng 2 Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng năm 2021
22/10/2021 - 2265
Hội đồng xét tuyển viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển viên chức vòng 2, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng của 37 thí sinh dự thi.
Thông báo - Tuyển dụng
Thông báo: Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, Hình thức, thời gian, địa điểm và tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng năm 2021
27/09/2021 - 1946
Hội đồng xét tuyển viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, hình thức, thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức năm 2021.
Thông báo - Tuyển dụng
Thông báo: Về việc thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 tại Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng năm 2021
27/09/2021 - 1765
Hội đồng xét tuyển viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 tại Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng năm 2021
Thông báo - Tuyển dụng
Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng thông báo tuyển dụng
16/07/2021 - 3049
Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng vừa có thông báo tuyển dụng 39 chỉ tiêu biên chế năm 2021 theo vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị. Nội dung tuyển dụng cụ thể như sau:
Thông báo - Tuyển dụng
Tuyển dụng viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng năm 2021
15/07/2021 - 4136
Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-SNV ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng năm 2021, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng tổ chức tuyển dụng viên chức với 35 chỉ tiêu
Thông báo - Tuyển dụng
ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “THE DREAM”
11/06/2019 - 5374 Lượt xem
CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG TRANG ĐIỂM
Thông báo - Tuyển dụng
BẢNG ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH LĂNG KÍNH TUỔI THƠ 2019
03/04/2019 - 3768
Năm 2019, Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng mở chương trình talkshow truyền hình thực tế dành cho thiếu nhi lứa tuổi mầm non và tiểu học (từ 4 – 10 tuổi), với tên gọi Lăng kính tuổi thơ.
FirstPrevNextLast v