20:00 - 21:00
Phim truyện TQ
Thanh Xà – Bạch Xà Tập 38
20:00 - 20:50
Phim truyện Singapore
Mái ấm gia đình (P1) Tập 43