Điều chỉnh lại cơ cấu du lịch thành phố theo 4 lĩnh vực cơ bản
Ngày đăng: 25/09/2020
Đề án cơ cấu lại ngành Du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng 2030 đặt mục tiêu đến năm 2025, điều chỉnh lại cơ cấu du lịch thành phố theo 4 lĩnh vực cơ bản, gồm: cơ cấu lại thị trường; cơ cấu lại sản phẩm du lịch; cơ cấu lại hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch (hệ thống cơ sở lưu trú); cơ cấu lại nguồn nhân lực du lịch.
 Hình minh họa

Đồng thời, chú trọng điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng về lượng khách phù hợp cơ cấu lại thị trường, để đảm bảo không ảnh hưởng đến mục tiêu về thu nhập du lịch, đóng góp của ngành du lịch vào GRDP của thành phố. Phấn đấu đạt cơ cấu giữa thị trường quốc tế và nội địa (có lưu trú) là 50% - 50%.

Minh Chi, Văn Hải

Tin liên quan

Trang 1 / 277 - 2766 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 277 - 2766 dòngFirstPrevNextLast v