Triển khai công tác dân vận từ nay đến cuối năm
Ngày đăng: 10/10/2019
Chiều 10/10, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Phạm Quý chủ trì hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác dân vận 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2019.
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Phạm Quý chủ trì hội nghị . Ảnh: Tấn Yên     

9 tháng đầu năm, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực với nhiều đổi mới. Tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và người dân cơ bản ổn định. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã bám sát cơ sở, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, nhất là liên quan đến đời sống người dân. Công tác dân vận chính quyền được chú trọng, nhất là đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo khởi sắc trong thu hút đầu tư. Vai trò của Mặt trận, các hội, đoàn thể được phát huy trong đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giám sát và phản biện xã hội. Nhiều điển hình dân vận khéo được nhân rộng.

Từ nay đến cuối năm, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thi đua dân vận khéo, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh dân vận chính quyền. Chú trọng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân tộc, tôn giáo. Phát huy vai trò nòng cốt của mặt trận và đoàn thể, tạo đồng thuận trong xã hội.

Văn Hùng, Tấn Yên

Tin liên quan

Trang 1 / 710 - 7091 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 710 - 7091 dòngFirstPrevNextLast v