Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội
Ngày đăng: 09/11/2018
Sáng 9/11, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp.
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội. Ảnh VGP/Quang Hiếu 
Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, nhiệm vụ quan trọng của Tiểu ban là xây dựng 2 văn kiện: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 để phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Nội dung văn kiện sẽ đưa ra định hướng chiến lược cho sự phát triển đất nước thập niên tới, vì vậy, phải tập trung trí tuệ, thời gian để hoàn thành tốt nhiệm vụ nặng nề này. Thủ tướng lưu ý, văn kiện phải đảm bảo tính khoa học, phục vụ lãnh đạo đất nước thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. 
Báo Chính phủ

Tin liên quan

Trang 1 / 582 - 5811 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 582 - 5811 dòngFirstPrevNextLast v