Nhiều chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư vào các Khu CNTT tập trung
Ngày đăng: 10/10/2018
Hiện nay, các nhà đầu tư có dự án đầu tư vào các Khu CNTT tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của thành phố bên cạnh việc được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong đó, đáng chú ý, nhà đầu tư sẽ được ưu đãi về mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật dùng chung của Khu CNTT tập trung. Bên cạnh đó, đối với những doanh nghiệp hoạt động ngoài khu CNTT tập trung đang được hưởng ưu đãi về thuế do thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất phần mềm, nếu chuyển vào khu CNTT tập trung sẽ tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế cho thời gian còn lại./.

Thu Hương

Tin liên quan

Trang 1 / 146 - 1457 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 146 - 1457 dòngFirstPrevNextLast v