UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị bố trí hỗ trợ lãi suất vay vốn các dự án quan trọng dưới 50 tỷ đồng
Ngày đăng: 12/06/2018
UBND thành phố cũng sẽ trình HĐND thành phố thông qua việc hàng năm ngân sách thành phố bố trí kinh phí không quá 50 tỷ đồng để hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế tập thể trong nước (100% vốn trong nước) vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đối với các dự án có tổng vốn đầu tư từ 3 tỷ đồng trở lên.
Riêng đối với các dự án nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, dự án khởi nghiệp, dự án vùng khó khăn khuyến khích đầu tư để phát triển KT-XH thì chỉ cần có tổng mức vốn đầu tư từ 1 tỷ đồng trở lên cũng sẽ được ưu tiên hỗ trợ lãi suất vốn vay. Đây được coi là một chính sách thiết thực hỗ trợ cho doanh nghiệp.   
Cổng TTĐT TP ĐN

Tin liên quan

Trang 1 / 157 - 1562 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 157 - 1562 dòngFirstPrevNextLast v