Tác phẩm đạt giải

FirstPrevNextLast v
Tác phẩm đạt giải năm 2021
Night Out
10/12/2021 - 1953 Lượt xem
Tác giả: Thùy Quyên, Thành Khoa, Văn Bửu, Quang Tuấn, Thu Sương, Thùy Vy. Tác phẩm đạt giải Giải thưởng thông tin đối ngoại năm 2021.
Tác phẩm đạt giải năm 2020
Mầm sạch
16/11/2020 - 1855 Lượt xem
Tác giả: Phong Lan, Quang Tấn, Nhật Hoàng, Ngọc Nết. Tác phẩm đạt giải B Giải Báo chí quốc gia năm 2020; Giải nhất Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2020; Huy chương vàng Liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2020; Giải nhất Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021.
Tác phẩm đạt giải năm 2020
Đừng để Covid quay trở lại
15/11/2020 - 1613 Lượt nghe
Tác giả: Nguyễn Thị Thu. Tác phẩm đạt giải báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2020.
Tác phẩm đạt giải năm 2020
Ấm áp nghĩa tình cho tuyến đầu chống dịch
15/11/2020 - 1732 Lượt xem
Tác giả: Đoàn Thị Lâm. Tác phẩm đạt giải báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2020.
Tác phẩm đạt giải năm 2020
Quyền lực – Sức mạnh & Niềm tin
15/11/2020 - 1704 Lượt xem
Tác giả: Kim Phượng, Quang Tấn, Ngọc Nết . Tác phẩm đạt giải báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2020.
Tác phẩm đạt giải năm 2020
Ký ức mùa Xuân
15/11/2020 - 1733 Lượt xem
Tác giả: Kim Phượng, Quang Tấn, Nhật Hoàng, Tú Anh. Tác phẩm đạt giải báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2020.
Tác phẩm đạt giải năm 2020
NGÀNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
15/11/2020 - 1659 Lượt xem
Tác giả: Kim Phượng, Quang Tấn, Nhật Hoàng, Thanh Hường. Tác phẩm đạt Giải thưởng báo chí về khoa học & công nghệ năm 2020.
Tác phẩm đạt giải năm 2019
Đà Nẵng - Tìm lại chính mình
26/12/2019 - 2894 Lượt xem
Tác giả: Hồng Quang Năm, Trọng Huy, Thành Đồng. Tác phẩm đạt Giải Vàng tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 39 năm 2019
Tác phẩm đạt giải năm 2019
Hoàn thổ
25/12/2019 - 3316 Lượt xem
Tác giả: Văn Hùng, Hoàn Vũ, Đình Hiền, Trọng Huy. Tác phẩm đạt Bằng khen tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 39 năm 2019
Tác phẩm đạt giải năm 2019
Đi qua miền đất chết
25/12/2019 - 5036 Lượt xem
Tác giả: Ái Liên, Quang Tấn, Trọng Huy. Tác phẩm đạt Bằng khen tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 39 năm 2019
FirstPrevNextLast v