Thời sự

Việc đảm bảo an toàn thông tin mạng tại Việt nam còn nhiều hạn chế

Trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cùng với việc CNTT được ứng dụng ngày càng sâu rộng vào mọi mặt của đời sống, tình hình an toàn thông tin mạng trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng ngày càng diễn biến phức tạp. ...

Văn hoá - Giải trí