Quang cảnh Hội nghị 


Năm 2023, các cơ quan, đơn vị đã triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chủ động tích cực phối hợp của các cơ quan quản lý, sự chung tay góp sức của cộng đồng. Công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp trên toàn thành phố, từ khu dân cư đến các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; tập trung các đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm vào các dịp lễ, Tết, các thời điểm diễn ra hội nghị, sự kiện lịch sử quan trọng. 175 mô hình mới được duy trì và phát triển, nhất là ở lĩnh vực công tác phòng, chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy; mô hình “Dân vận khéo” ngày càng phát huy hiệu quả. Vai trò của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng được thể hiện rõ nét, đại bộ phận nhân dân có ý thức, tinh thần trách nhiệm trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác, tham gia đấu tranh chống tội phạm, góp phần đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên toàn thành phố ngày càng phát triển rộng khắp.

Văn Anh, Đình Hiền