Xây dựng và phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam
Ngày đăng: 16/05/2023
Theo Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam, đề án "Xây dựng và phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia, giai đoạn 2022-2024" gồm 3 giai đoạn.
 Nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia và đại biểu tìm hiểu về văn hóa ẩm thực qua phong phú món
ăn vùng, miền. 

Năm 2022 là thời gian thu thập cơ sở dữ liệu 300 món tiêu biểu Việt Nam và xét chọn 100 món ẩm thực đặc sắc.

Tiếp theo, trong năm 2023,Hiệp hội tiếp tục thu thập dữ liệu 1.000 món ẩm thực và phát triển thành tổng tập dữ liệu ẩm thực Việt Nam. Bên cạnh đó, Hiệp hội chọn ra các món tiêu biểu, đặc sắc có tính phổ biến cao của các vùng miền để xây dựng mô hình kinh tế khởi nghiệp, tạo tiền đề đưa ẩm thực Việt Nam phát triển hơn trên bản đồ thế giới.

Bước sang năm 2024, Hiệp hội sẽ tiến hành chuyển đổi số cơ sở dữ liệu thành Bản đồ ẩm thực Việt Nam, hướng đến xây dựng Bảo tàng Ẩm thực Việt Nam theo định hướng thực tế ảo 3D và Bảo tàng Ẩm thực thực tế, phục vụ cho du khách tham quan trong tương lai, góp phần đưa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia...

Minh Chi

Tin liên quan

Trang 1 / 133 - 1328 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 133 - 1328 dòngFirstPrevNextLast v