Hướng dẫn điều chỉnh tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp BHXH
Ngày đăng: 10/03/2022
Theo Thông tư 37/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng có hiệu lực từ ngày 15/3/2022, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng, tăng 7,4% so với mức lương hưu, trợ cấp BHXH. Mức tăng này áp dụng cho các đối tượng sau:
 Hình minh họa

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

 - Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Minh Chi, Văn Hải

Tin liên quan

Trang 1 / 24 - 236 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 24 - 236 dòngFirstPrevNextLast v