Hai khuynh hướng cần tránh trong công tác phòng, chống dịch
Ngày đăng: 14/09/2021
Nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống dịch trong thời gian đến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Nâng cao vai trò nêu gương, dám nghĩ, dám làm của người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, đặc biệt tại cấp cơ sở.
 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính  

Trong đó, hết sức tránh 2 khuynh hướng: một là lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, say sưa với kết quả ban đầu sau thời gian dài thực hiện phòng, chống dịch; hai là nóng vội, chưa chuẩn bị tốt, chưa an toàn đã nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch. Nâng cao hiệu quả của các cơ chế chính sách trong phòng, chống dịch. Cần phân tích kỹ lưỡng, khoa học, toàn diện, tổng thể trước khi ban hành chính sách để có tính khả thi và đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với tình hình thực tiễn. Tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch ngay tại xã, phường, thị trấn; khi tổ chức thực hiện xã, phường, thị trấn phải thật sự là “pháo đài”; người dân phải thật sự là “chiến sĩ”, người dân phải thật sự là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng, chống dịch.

Thu Hương, Phương Huy

Tin liên quan

Trang 1 / 166 - 1657 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 166 - 1657 dòngFirstPrevNextLast v