Ban hành hướng dẫn kỹ thuật về mã QR các nhân thống nhất toàn quốc
Ngày đăng: 12/09/2021
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành hướng dẫn về các yêu cầu kỹ thuật, đối với phân hệ hiển thị mã QR cá nhân thuộc các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 (Phiên bản 1.1).
 Hình minh họa

Theo đó, mỗi cá nhân sử dụng các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 được cấp một mã QR cá nhân. Mã QR cá nhân có thể được sử dụng để cá nhân, tổ chức có thẩm quyền đọc và truy vấn các dữ liệu liên quan phục vụ công tác phòng, chống dịch, bệnh Covid-19. Việc hiển thị và sử dụng một mã QR cá nhân thống nhất trong tất cả các nền tảng, ứng dụng, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho mỗi người dân và các cơ quan, tổ chức khi thực hiện các nghiệp vụ phòng, chống dịch Covid-19. Nền tảng, ứng dụng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được công bố tại website: https://covid19.tech.gov.vn.

Thu Hương

Tin liên quan

Trang 1 / 1004 - 10038 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1004 - 10038 dòngFirstPrevNextLast v