Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
Ngày đăng: 29/07/2021
Trong phiên họp chiều ngày 28/7/2021, cũng là phiên họp cuối cùng của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.
 Quang cảnh tại kỳ họp.  

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Chủ tịch nước trình Quốc hội danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Có thể khẳng định, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp với chất lượng cao, an toàn. Thành công và ấn tượng đặc biệt trong kỳ họp lần này là việc Quốc hội đã kịp thời điều chỉnh chương trình bằng việc bổ sung nội dung liên quan đến công tác phòng, chống Covid-19, với sự ủng hộ của 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành. Quốc hội đã thống nhất sẽ quyết nghị các giải pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ nhất để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được thực hiện các nhiệm vụ cấp bách liên quan đến công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 trong điều kiện hiện nay. Điều này thể hiện tính đúng đắn, kịp thời và linh hoạt của Quốc hội dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng thời cũng thể hiện rất rõ ràng thông điệp của Quốc hội tiếp tục đổi mới, sáng tạo; khẳng định về một Quốc hội luôn đồng hành cùng Chính phủ, sẵn sàng tham gia và ủng hộ các nỗ lực, những biện pháp mạnh để giải quyết khó khăn, kịp thời ngăn chặn sự lây lan, ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19, mang lại cuộc sống ổn định cho nhân dân.

Báo Quốc hội

Tin liên quan

Trang 1 / 21 - 202 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 21 - 202 dòngFirstPrevNextLast v