Kiểm tra, giám sát đã tăng cường kỷ luật, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên
Ngày đăng: 07/04/2021
Sáng ngày 07/4/2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Kiểm tra Đảng quý I/2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị. Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.
 Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND
thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. 

Quý I năm nay, Ủy ban Kiểm tra từ Trung ương đến các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai tốt nhiệm vụ chính trị về các mặt công tác kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao; chú trọng tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm để phát sinh tiêu cực, đang gây bức xúc trong dư luận. Qua kiểm tra, giám sát hơn 1.700 tổ chức Đảng và hơn 6.000 đảng viên, kết quả kiểm tra, giám sát đã có tác dụng giáo dục, tăng cường kỷ luật, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên cả nước.

Trọng Huy, Hoàn Vũ

Tin liên quan

Trang 1 / 955 - 9541 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 955 - 9541 dòngFirstPrevNextLast v