Báo chí đăng tải khoảng 62.000 tin, bài về thành phố Đà Nẵng trong quý I
Ngày đăng: 07/04/2021
Trong quý I/2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã duy trì công tác báo chí tuần, đồng thời kịp thời chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đến các cơ quan báo, đài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; chủ động theo dõi, tổng hợp những vấn đề nóng, nổi cộm, được dư luận quan tâm báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy.
 Toàn cảnh buổi giao ban công tác báo chí quý I/202 

Trong quý, báo chí đã đăng tải khoảng 62.000 tin, bài về thành phố Đà Nẵng, thông tin đậm nét, kịp thời về hầu hết các diễn biến trong đời sống chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn. Đặc biệt, tuyên truyền đậm nét về kết quả Đại hội XIII của Đảng, công tác phòng, chống dịch Covid-19, bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Về định hướng tuyên truyền trong thời gian đến, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan báo, đài tiếp tục tuyên truyền đậm nét việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị định của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị thành phố Đà Nẵng, các quyết định của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng; việc triển khai thực hiện Chủ đề năm 2021 “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”…

Thu Hương, Văn Anh, Thu Sương

Tin liên quan

Trang 1 / 955 - 9541 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 955 - 9541 dòngFirstPrevNextLast v