Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước và 5 Ủy viên Ban Thường vụ quốc hội
Ngày đăng: 07/04/2021
Tiếp tục kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ngày 06/4/2021, với đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Nghị quyết bầu một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa cho tân Phó Chủ tịch nước và 5 Ủy viên Ủy ban
Thường vụ Quốc hội vừa được bầu. 

Với 93,13% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cũng trong phiên họp chiều ngày 06/4/2021, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Chiều cùng ngày, Quốc hội cũng nghe và thảo luận về dự kiến nhân sự để bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng Kiểm toán nhà nước.

Hôm nay, ngày 07/4/2021, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Báo Chính phủ

Tin liên quan

Trang 1 / 6 - 59 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 6 - 59 dòngFirstPrevNextLast v