Xây dựng Đảng bộ quận Cẩm Lệ trong sạch, vững mạnh
Ngày đăng: 07/04/2021
Chiều ngày 06/4/2021, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Quận ủy Cẩm Lệ về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại địa phương. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh.
 Toàn cảnh buổi làm việc.

Thời gian qua, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII được Quận ủy Cẩm Lệ thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, lồng ghép kết hợp thực hiện có hiệu quả gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Thành ủy. Những mô hình, cách làm mới, sáng tạo của Quận ủy và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã tạo nên hiệu ứng, sức lan tỏa, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ quận. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII được cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm, tổ chức thực hiện thường xuyên, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu thường xuyên được chú trọng.

Qua nghe báo cáo, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ quận Cẩm lệ, đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong các mặt công tác xây dựng Đảng hiện nay tại địa phương, nhất là về phát triển đảng viên cũng như chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ tại một số nơi còn chưa đảm bảo. Từ đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị Đảng bộ quận Cẩm Lệ cần tiếp tục kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, đồng thời tích cực tìm ra những giải pháp, cách tiếp cận mới trong triển khai nghị quyết và phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy các cấp.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, hiện nay, thành phố đang chuẩn bị thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị; chính vì vậy, Đảng bộ quận Cẩm Lệ cần thực hiện nghiêm việc kiểm tra, đánh giá đội ngũ cán bộ công chức, nhất là trên phương diện đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương làm việc, cũng như rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Quận ủy và các cấp ủy cho phù hợp với mô hình chính quyền đô thị.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị Đảng bộ quận Cẩm Lệ tiếp tục làm tốt việc tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đồng thời, tích cực quán triệt, tập trung nghiên cứu học tập có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng gắn với nghị quyết Đại hội đại biểu thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, tiếp tục xây dựng Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới.

Trọng Huy, Hoàn Vũ

Tin liên quan

Trang 1 / 20 - 195 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 20 - 195 dòngFirstPrevNextLast v