Cấp 4.000 tỷ đồng với lãi suất 0% để hỗ trợ Vietnam Airlines
Ngày đăng: 07/04/2021
Ngân hàng Nhà nước vừa có Thông tư 04/2021/TT-NHNN quy định về việc cấp 4.000 tỷ đồng với lãi suất 0% cho các ngân hàng cho Vietnam Airlines (VNA) vay và việc cơ cấu lại nợ cho hãng Hàng không này.
 Cấp 4.000 tỷ đồng với lãi suất 0% để hỗ trợ Vietnam Airlines 

Theo thông tư này, số tiền tái cấp vốn tối đa đối với từng khoản cho vay VNA không vượt quá số tiền cho vay của từng khoản cho vay VNA theo Giấy đề nghị vay tái cấp vốn của tổ chức tín dụng.

Tổng số tiền tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng tối đa là 4.000 tỷ đồng. Lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm, áp dụng đối với thời hạn tái cấp vốn và thời hạn gia hạn tái cấp vốn (nếu có). Lãi suất áp dụng đối với nợ gốc tái cấp vốn quá hạn bằng 150% lãi suất tái cấp vốn do NHNN công bố trong từng thời kỳ tại thời điểm khoản tái cấp vốn được chuyển quá hạn. NHNN tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm đối với tổ chức tín dụng.

TTXVN

Tin liên quan

Trang 1 / 325 - 3243 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 325 - 3243 dòngFirstPrevNextLast v