Tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Ngày đăng: 29/03/2021
Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, chiều ngày 28/3/2021, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.
 Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII
của Đảng. 

Tại thành phố Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đến các điểm cầu quận, huyện, Đảng ủy trực thuộc và cấp phường, xã với tổng số 73 điểm cầu, với gần 13.000 đảng viên tham dự học tập Nghị quyết.

Phát biểu kết luận sau khi hội nghị kết thúc vào chiều ngày 28/3/2021, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá: Đây là lần đầu tiên thành phố tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đến tận cấp xã phường, với gần 13.000 đảng viên theo dõi, học tập. Hội nghị đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu về chất lượng âm thanh, hình ảnh. Bí thư Thành ủy đã biểu dương các điểm cầu đã nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của việc học tập, đồng thời nhấn mạnh: Đây chỉ là bước đầu của việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết, do đó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy và từng đảng viên phải chủ động xây dựng kế hoạch, nghiên cứu nội dung các tài liệu đã được gửi đến từng cấp ủy với những hình thức phù hợp; đặc biệt là tổ chức quán triệt học tập cho tất cả Đảng viên toàn thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu học tập chuyên sâu với 4 chuyên đề và cũng sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến từ thành phố đến các xã, phường.

Giao Ủy ban Kiểm tra các cấp chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết ở các cấp ủy, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra thành ủy, để báo cáo Ban thường vụ Thành ủy. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và các đơn vị có liên quan, đảm bảo các điều kiện cho việc nghiên cứu học tập Nghị quyết bằng hình thức trực tuyến.

Bí thư Thành ủy đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò trách nhiệm, làm đúng và làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng để toàn Đảng bộ hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng và nhân dân thành phố.

Văn Hùng

Tin liên quan

Trang 1 / 20 - 195 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 20 - 195 dòngFirstPrevNextLast v