Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng làm việc với Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng
Ngày đăng: 23/02/2021
Sáng ngày 23/02/2021, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng về kết quả thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII và kết quả thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 87-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Cùng dự, có Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng  Lương Nguyễn Minh Triết làm việc với Đảng ủy
Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. 

Theo báo cáo của Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm của Ban Thường vụ Đảng ủy, chưa phát hiện trường hợp tập thể, cá nhân vi phạm 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Cấp ủy cơ sở nghiêm túc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 ( khóa XII ) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tập trung làm rõ hạn chế yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục. Từ năm 2016 đến 30/09/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy, các tổ chức cơ sở Đảng đã xem xét thi hành kỷ luật đối với 17 đảng viên vi phạm. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại bất cập như công tác kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở Đảng trong việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng nói chung, Nghị quyết TW 4 ( khóa XII ) chưa đạt yêu cầu đề ra. Một số ít đảng viên trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước vẫn chưa thật sự nghiêm túc trong việc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết; việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm ở một số đơn vị còn nặng về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Hà Hùng, Đình Hiền

Tin liên quan

Trang 1 / 939 - 9382 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 939 - 9382 dòngFirstPrevNextLast v