Chương trình nghệ thuật "khát vọng - toả sáng"
Ngày đăng: 03/02/2021
Tối ngày 2/2/2021, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với chủ đề “ Khát vọng - Toả sáng”. Các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị và lãnh đạo các bộ, ban ngành đã đến dự.
 Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình  

Phát biểu tại chương trình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đại hội Đảng lần thứ XIII đã thành công rất tốt đẹp. Những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, đặc biệt, trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) đã tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đây là mốc son mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình “Khát vọng - Toả sáng” ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào của nhân dân thủ đô trước những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, mở ra nhiều triển vọng mới trước thềm Xuân Tân Sửu; góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

TTXVN

Tin liên quan

Trang 1 / 19 - 187 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 19 - 187 dòngFirstPrevNextLast v