Tổng kết công tác báo chí năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Ngày đăng: 13/01/2021
Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng và Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
 
 Tổng kết công tác báo chí năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 

Năm 2020, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông, Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng, Sở Thông tin - Truyền thông thành phố Đà Nẵng. Qua đó, đã thông tin kịp thời, đầy đủ, đậm nét hầu hết các diễn biến trong đời sống chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại trên địa bàn, phản ánh thực tiễn cuộc sống và tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân thành phố; góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Năm 2021, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục kịp thời thông tin, tuyên truyền các vấn đề, sự kiện tại thành phố Đà Nẵng, nhất là tuyên truyền đậm nét Chủ đề năm 2021 “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế” và các mục tiêu chủ yếu của năm, Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 119/2020/QH14 của Quốc hội; đồng thời, tuyên truyền đậm nét Đại hội Đảng lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, các cơ quan báo chí địa phương cần đổi mới nội dung, hình thức chuyển tải thông tin để thu hút độc giả, từng bước tự chủ tài chính.

 
 Ảnh: Tấn Yên 

Dịp này, UBND thành phố Đà Nẵng đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2020, trong đó, có tập thể Phòng Thời sự, Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng.

Thu Hương, Tấn Yên

Tin liên quan

Trang 1 / 928 - 9280 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 928 - 9280 dòngFirstPrevNextLast v