Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh
Ngày đăng: 24/10/2020
Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã xác định công nghiệp Công nghệ thông tin (CNTT), điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số là một trong năm lĩnh vực mũi nhọn của thành phố; mục tiêu đến năm 2030 thành phố sẽ hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN.

Vì vậy, để tiếp tục triển khai hiệu quả chính quyền đô thị, thành phố thông minh và phát triển công nghiệp CNTT thành phố, thời gian tới, chính quyền thành phố Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh hoàn thành công tác chuyển đổi số; huy động tổng lực sự phối hợp, tham gia, đồng hành của các cơ quan trên địa bàn thành phố trong xây dựng chính quyền đô thị, thành phố thông minh; đồng thời đảm bảo nguồn nhân lực CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ tích cực xúc tiến đầu tư, hợp tác, huy động nguồn lực tài chính và công nghệ của các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia xây dựng thành phố thông minh, tạo nên tính đa dạng, góp phần đạt được sự cân bằng giữa Nhà nước - Nhà đầu tư - Nhà cung cấp giải pháp trong chiến lược xây dựng thành phố thông minh về lâu dài.

Thu Hương

Tin liên quan

Trang 1 / 928 - 9272 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 928 - 9272 dòngFirstPrevNextLast v