Quốc hội thảo luận trực tuyến về Luật phòng chống HIV/AIDS
Ngày đăng: 23/10/2020
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 23/10/2020, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung liên quan đến Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chủ trì điểm cầu thành phố Đà Nẵng.
 

 Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Trương

Quang Nghĩa chủ trì điểm cầu thành phố Đà Nẵng. 

Sau khi Luật phòng, chống HIV/AIDS năm 2006 được ban hành, công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai Luật đã được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đồng bộ với sự tham gia tích cực của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế. Mục đích của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung lần này nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, góp phần giảm số người nhiễm mới HIV xuống dưới 1.000 trường hợp, giảm số tử vong do AIDS đạt mức dưới 1 trường hợp/100.000 dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống HIV/AIDS, nhằm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 theo Nghị quyết số 20 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân trong tình hình mới.

Trọng Huy, Hoàn Vũ

Tin liên quan

Trang 1 / 927 - 9269 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 927 - 9269 dòngFirstPrevNextLast v