Khoảng 2.500 phương tiện vi phạm tốc độ bị xử lý mỗi năm
Ngày đăng: 02/10/2020
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về công tác thanh tra, kiểm tra đối với đơn vị có lái xe điều khiển phương tiện. Trong năm 2019 và 8 tháng đầu năm 2020 đã có trên 4.000 phương tiện vi phạm tốc độ bị xử lý qua thiết bị giám sát hành trình.

Trong 8 tháng đầu năm 2020, cả nước có tổng số gần 1,7 triệu lần vi phạm quá tốc độ, tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000km là 0,17 lần/1.000km, tăng trên 57% so với cùng kỳ năm 2018. Các Sở GTVT đã thu hồi phù hiệu với thời hạn 1 tháng là trên 1.600 xe; chấn chỉnh, nhắc nhở trên 3.000 xe. Để hạn chế và giảm thiểu TNGT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất nghiên cứu, sửa đổi Luật giao thông đường bộ, trong đó bổ sung các quy định liên quan đến công tác quản lý ATGT đối với các đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe, bổ sung quy định về hành nghề đối với lái xe kinh doanh vận tải để quản lý chặt chẽ từ khi bắt đầu lái xe kinh doanh vận tải đến khi ngưng.

Báo Giao thông

Tin liên quan

Trang 1 / 127 - 1265 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 127 - 1265 dòngFirstPrevNextLast v