Đảng bộ Quân khu 5 khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng: 14/09/2020
Ngày 13/9/2020, tại Đà Nẵng, Đảng bộ Quân khu 5 long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Trung tướng Vũ Hải Sản - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự Ðại hội có Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Ðà Nẵng Trương Quang Nghĩa và các đồng chí Bí thư các Tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu; đại biểu cơ quan Bộ Quốc phòng và 267 đại biểu, đại diện cho gần 20.000 ðảng viên của 24 tổ chức Ðảng trực thuộc Ðảng bộ Quân khu 5.

 Ảnh: VGP/Thế Phong 

Theo đánh giá tại đại hội, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân khu 5 đã quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cụ thể hoá bằng nhiều giải pháp sát thực tiễn địa bàn chiến lược miền Trung - Tây Nguyên; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt, các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX đề ra. Phát huy tốt vai trò nòng cốt của Lực lượng vũ trang trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận An ninh Nhân dân, biên phòng toàn dân, nhất là “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Khả năng phòng thủ, sẵn sàng chiến đầu được tăng cường; nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý có hiệu quả các tình huống. Xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Đảng bộ Quân khu luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

 Trung tướng Vũ Hải Sản phát biểu chỉ đạo đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trung tướng Vũ Hải Sản- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Quân khu 5 là địa bàn chiến lược quan trọng về KT-XH và quốc phòng an ninh của cả nước, những năm qua, tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định, kinh tế phát triển khá, đời sống nhân dân được nâng lên. Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng nhất trí với nhận định đánh giá về kết quả đạt được của Đảng bộ Quân khu 5 trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời, ghi nhận những thành tích, kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao.  

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến thiết thực vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm; tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Đại hội đã nhất trí thông qua nghị quyết và bầu ra Ban chấp hành đảng bộ khóa X, tiêu biểu cho ý chí, phẩm chất, trí tuệ của Đảng bộ. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng Quân đội lần thứ XI đúng tiêu chuẩn, đủ số lượng.  

Văn Hùng

Tin liên quan

Trang 1 / 6 - 59 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 6 - 59 dòngFirstPrevNextLast v