Cắt điện phải báo trước ít nhất 5 ngày
Ngày đăng: 12/09/2020
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 22/TT-BCT ngày 9/9/2020 quy định về điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện. Theo đó, khi ngừng, giảm mức cung cấp điện, bên bán điện phải thông báo trước cho bên mua điện. Cụ thể như sau:
 
 Cắt điện phải báo trước ít nhất 5 ngày 

- Trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện không khẩn cấp, bên bán điện phải thông báo cho bên mua điện biết trước thời điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện ít nhất 5 ngày.

- Khi xảy ra các trường hợp phải ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp, bên bán điện cũng phải thông báo cho bên mua điện theo hình thức đã được hai bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện trong thời hạn 24 giờ từ thời điểm thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp.

- Khi bên mua điện có các hành vi trộm cắp điện thì bên bán điện ngừng cấp điện ngay sau khi Biên bản vi phạm hành chính được lập

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/10/2020.

Minh Chi, Văn Anh

Tin liên quan

Trang 1 / 10 - 95 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 10 - 95 dòngFirstPrevNextLast v