Thông báo về địa điểm tiếp nhận hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid - 19
Ngày đăng: 31/07/2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng vừa có Thông báo số 2395/TB-SLĐTBXH về địa điểm tiếp nhận hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Nội dung thông báo như sau:

Để thuận tiện cho việc tiếp nhận và điều phối các mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm của các tổ chức và cá nhân ủng hộ cho công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố và sự thống nhất của Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mở 2 điểm tiếp nhận các mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm (riêng tiền và vật tư, trang thiết bị y tế xin chuyển đến UBMTTQVN thành phố) cụ thể như sau:

Điểm 1: Tại số 04 đường Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Người tiếp nhận:

1. Bà Phan Thị Thúy Linh - Giám đốc Sở LĐTBXH, sđt: 0905 192 465.

2. Thượng tá Nguyễn Đình Ngọc - Phó Chủ nhiệm Hậu cần, BCH Quân sự TP, sđt: 0983 674 135. 

3. Ông Trần Công Nguyên - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH, sđt: 0905 537 609.

Điểm 2: Tại số 64 đường Đống Đa, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Người tiếp nhận:

1. Ông Nguyễn Văn An - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH, sđt: 0913 443 062.

2. Ông Thái Đình Hoàng - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH, sđt: 0914 099 872.

Các điểm bắt đầu hoạt động từ 13h00 ngày 31/7/2020.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng xin thông báo các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19 cho thành phố Đà Nẵng được biết để thuận tiện liên hệ.

Sở Lao động-Thương binh & Xã hội

Tin liên quan

Trang 1 / 847 - 8461 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 847 - 8461 dòngFirstPrevNextLast v