Yêu cầu chủ đầu tư lắp đặt biển báo công trình tại công trường xây dựng
Ngày đăng: 29/06/2020
Sở Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND quận, huyện thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc tuân thủ một số yêu cầu đối với công trường xây dựng của các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn.
 Hình minh họa

Đề nghị chủ đầu tư có trách nhiệm lắp đặt biển báo công trình tại công trường xây dựng, trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm quản lý toàn bộ công trường xây dựng, bao gồm: xung quanh khu vực công trường xây dựng phải có rào ngăn, trạm gác, biển báo dễ nhìn, dễ thấy để bảo đảm ngăn cách giữa phạm vi công trường với bên ngoài. Việc bố trí công trường trong phạm vi thi công của công trình phải phù hợp với bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng thi công được duyệt và điều kiện cụ thể của địa điểm xây dựng. Vật tư, vật liệu, thiết bị chờ lắp đặt phải được sắp xếp gọn gàng theo thiết kế tổng mặt bằng thi công...

Báo Đà Nẵng

Tin liên quan

Trang 1 / 835 - 8343 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 835 - 8343 dòngFirstPrevNextLast v