HĐND thành phố Đà Nẵng ban hành Nghị quyết thông qua đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung
Ngày đăng: 31/05/2020
HĐND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 297/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 về việc thông qua đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 Hình minh họa

HĐND thành phố Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Đô thị tại báo cáo số 425/BC-HĐND ngày 18/5/2020 và ý kiến của đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ 14; hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

HĐND thành phố lưu ý các nội dung điều chỉnh quy hoạch phải bảo đảm đúng phạm vi, nguyên tắc, các chỉ tiêu, quy chuẩn, ý kiến cộng đồng, tổ chức theo đúng quy định; bảo đảm các giải pháp nguồn lực thực hiện với thời kỳ ổn định ngân sách và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, xác định lĩnh vực và chương trình ưu tiên theo từng giai đoạn; thống nhất đồng bộ giữa nội dung thuyết minh, bản vẽ, quy định quản lý. HĐND thành phố cũng đề nghị UBMTTQVN thành phố tiếp tục giám sát, phản biện xã hội đối với đồ án và quá trình triển khai thực hiện.     

Báo Đà Nẵng

Tin liên quan

Trang 1 / 835 - 8343 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 835 - 8343 dòngFirstPrevNextLast v