Đề xuất tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều mới giai đoạn 2021 - 2025
Ngày đăng: 30/05/2020
Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội đang xây dựng dự thảo Quyết định về việc ban hành chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025. Dự kiến, tiêu chí này sẽ được ban hành trong năm 2020 và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021.
 Đề xuất tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều mới giai đoạn 2021 - 2025. Hình minh họa 

Theo đó, tiêu chí về thu nhập là: 1.500.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 2.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. Tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản gồm 6 dịch vụ: y tế; giáo dục; nhà ở; nước sinh hoạt và vệ sinh; thông tin; việc làm. Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản gồm 12 chỉ số: dinh dưỡng; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục, đào tạo của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt an toàn; nhà tiêu hợp vệ sinh; tiếp cận thông tin; tài sản phục vụ tiếp cận thông tin và sử dụng dịch vụ viễn thông; tiếp cận việc làm; người phụ thuộc trong hộ gia đình.

Minh Chi

Tin liên quan

Trang 1 / 835 - 8343 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 835 - 8343 dòngFirstPrevNextLast v