Đà Nẵng xử lý sai phạm về giấy chứng nhận sử dụng đất
Ngày đăng: 30/05/2020
Liên quan đến công tác xử lý sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thành phố Đà Nẵng tại kết luận Thanh tra Chính phủ từ năm 2012, Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng vừa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát xử lý theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên Môi trường.

Cụ thể, đối với sai phạm xác định thời hạn sử dụng đất không đúng quy định, nếu người được cấp chưa chuyển quyền sử dụng đất thì thực hiện thu hồi và cấp lại giấy chứng nhận đúng quy định. Còn trường hợp người được cấp đã chuyển quyền sử dụng đất thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận không thu hồi giấy chứng nhận đã cấp, việc thu hồi chỉ thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của tòa án đã được thi hành. Bộ Tài nguyên Môi trường cũng lưu ý, việc đề xuất của thành phố Đà Nẵng cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng đất, từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thành đất ở đối với các giấy chứng nhận đã cấp là không có căn cứ để thực hiện.

Liên quan đến xử lý kết luận thanh tra năm 2012, hiện Đà Nẵng đã thu hồi, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất từ lâu dài sang 50 năm đối với 271 trường hợp, vẫn còn hơn 958 trường hợp chưa thể xử lý.

TTXVN

Tin liên quan

Trang 1 / 835 - 8343 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 835 - 8343 dòngFirstPrevNextLast v