Đảng bộ Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng: 22/05/2020
Đảng bộ Sở Công Thương TP Đà Nẵng vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
 Đảng bộ Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 

Đảng bộ Sở Công Thương có 1 Đảng bộ bộ phận và 11 chi bộ trực thuộc, với 154 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, đảng bộ Sở đã phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch. Giá trị tăng thêm công nghiệp giai đoạn 2015-2020 đạt khoảng 6,64%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân hằng năm đạt 7,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng bình quân 13,4%/năm. Thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm UBND thành phố giao hằng năm. Xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết khó khăn, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 79 đảng viên mới, đạt 131% chỉ tiêu kế hoạch. Nhiệm kỳ đến, Đảng bộ Sở Công Thương TP Đà Nẵng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, phấn đấu xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh. Trong đó, có 20% chi, đảng bộ trực thuộc xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phước Hiền, Hoàn Vũ

Tin liên quan

Trang 1 / 1 - 10 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1 - 10 dòngFirstPrevNextLast v