Kết thúc thời hạn chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
Ngày đăng: 21/05/2020
Ngày 20/5/2020 là hạn cuối cùng các địa phương phải chốt xong kết quả chọn lựa sách giáo khoa lớp 1 mới, để báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 Kết thúc thời hạn chọn sách giáo khoa lớp 1 mới 

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả 46 cuốn sách giáo khoa lớp 1 của 9 môn học thuộc 5 bộ sách giáo khoa mới đều được các địa phương lựa chọn. Các cuốn sách này sau khi được Hội đồng thẩm định quốc gia phê duyệt đều được các nhà trường lựa chọn với các mức độ khác nhau. Không có tỉnh nào chọn duy nhất 1 bộ sách giáo khoa, các tỉnh đều chọn ít nhất từ 3 bộ trở lên. Theo kế hoạch, 100% giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021 phải được bồi dưỡng hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 trước 30/7/2020. Hết 31/12/2020, toàn bộ giáo viên cấp tiểu học phải được bồi dưỡng về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và bồi dưỡng phương pháp dạy học-giáo dục.

Huyền Trân, Tấn Yên

Tin liên quan

Trang 1 / 184 - 1831 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 184 - 1831 dòngFirstPrevNextLast v