Cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng
Ngày đăng: 18/07/2023
CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH ĐÀ NẴNG

CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH ĐÀ NẴNG

LÃNH ĐẠO ĐÀI

1. Giám đốc, Tổng Biên tập: Ông Đoàn Xuân Hiếu

Điện thoại: 0981 555 544        Email: hieudx@danang.gov.vn

2. Phó Giám đốc: Ông Hồng Quang Năm

Điện thoại: 0913 476 775      Email: namhq1@danang.gov.vn

3. Phó Giám đốc: Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh

Điện thoại: 0983 000 609       Email: hanhptm3@danang.gov.vn

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1 – Phòng Tổ chức và Hành chính

* Bà: Nguyễn Thị Ngọc Tuyết – Trưởng phòng       Điện thoại: 0905 157 526

* Ông: Lương Quang Hào – Phó Trưởng phòng        Điện thoại: 0905 097 423

* Bà: Cao Thị Phương Thảo – Phó Trưởng phòng        Điện thoại: 0905 628 505

2 – Phòng Thời sự

* Ông: Phan Xuân Ánh – Trưởng phòng       Điện thoại: 0913 800 868

* Ông: Lê Quang Nuôi – Phó Trưởng phòng      Điện thoại: 0913 402 187

* Ông: Phan Công Khương – Phó Trưởng phòng      Điện thoại: 0905 505 393

3 – Phòng Kế hoạch và Tài vụ

* Ông: Phạm Công Sơn – Trưởng phòng        Điện thoại: 0913 413 998

* Bà: Hoàng Thị Lệ Thu – Phó Trưởng phòng        Điện thoại: 0903 065 232

4 – Phòng Dịch vụ và Quảng cáo

* Bà: Lê Thị Bích Liên – Trưởng phòng         Điện thoại: 0905 747 717

5 – Phòng Kỹ thuật và Công nghệ

* Ông: Nguyễn Thanh Vũ – Trưởng phòng   Điện thoại: 0963 624 777

* Bà: Trần Thị Nết – Phó Trưởng phòng    Điện thoại: 0914 044 342

* Ông: Trần Văn Sâm – Phó Trưởng phòng    Điện thoại: 0903 578809

6 – Phòng Phát thanh

* Bà: Trần Thị Tam – Trưởng phòng   Điện thoại:  0949 210 211

* Bà: Nguyễn Thị Thu  – Phó Trưởng phòng    Điện thoại: 0942 494 983

7 – Phòng Biên tập

* Bà: Trần Thị Việt Hà – Trưởng phòng   Điện thoại: 0906 435 939

* Bà: Đỗ Thị Thu Hằng – Phó Trưởng phòng    Điện thoại: 0986 974 838

* Bà: Bà Phan Thị Sinh – Phó Trưởng phòng    Điện thoại: 0935 806 689

8 – Chuyên đề

* Bà: Nguyễn Thị Thanh Thu – Trưởng phòng   Điện thoại: 0905 181 373

* Bà: Võ Thị Kim Phượng – Phó Trưởng phòng    Điện thoại: 0905 133 768

9 – Văn hóa thể thao

* Ông: Trịnh Quang Long – Trưởng phòng   Điện thoại: 0905 313 176

* Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Linh – Phó Trưởng phòng    Điện thoại: 0989 230 459

* Bà: Nguyễn Thị Sương – Phó Trưởng phòng    Điện thoại: 0914 120 555

10 – Văn nghệ

* Ông: Đặng Quốc Phồn – Trưởng phòng   Điện thoại: 0989 445 560

           * Bà: Vũ Thị Kiều Nga – Phó Trưởng phòng    Điện thoại: 0989 161 201


Tin liên quan

Không có dữ liệu