Từ ngày 01/8, có thể bấm biển số xe trên VNeID
Ngày đăng: 07/07/2024
Thông tư 28 của Bộ Công an quy định từ 1-8, chủ xe có thể bấm biển số trên ứng dụng VneID, khi đăng ký xe lần đầu đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

 Từ ngày 01/8, có thể bấm biển số xe trên VNeID

Cổng dịch vụ công, VNeID sẽ thông báo biển số xe được cấp và hướng dẫn nộp tiền lệ phí đăng ký xe, qua tin nhắn điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử hoặc thông báo trên VneID, để chủ xe nộp tiền qua tiện ích thanh toán được tích hợp trên cổng dịch vụ công, VNeID. Cán bộ đăng ký xe thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, hiệu chỉnh dữ liệu đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình từ cổng dịch vụ công, VNeID chuyển về hệ thống đăng ký, quản lý xe. Cùng với đó, in giấy khai đăng ký xe, chứng nhận đăng ký xe; trình lãnh đạo cấp có thẩm quyền duyệt, ký hồ sơ xe, chứng nhận đăng ký xe, sổ đăng ký xe và các giấy tờ liên quan; đóng dấu hồ sơ xe. Ký số chứng nhận đăng ký xe để trả kết quả đăng ký xe về cổng dịch vụ công, VNeID. Trả chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho người dân qua dịch vụ bưu chính công ích.

Văn Hùng, Văn Hải 

 

Tin liên quan

Trang 1 / 28 - 279 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 28 - 279 dòngFirstPrevNextLast v