Phát triển bền vững nghề cá gắn với đa dạng sinh học biển
Ngày đăng: 14/05/2024
Trong Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phê duyệt, phát triển bền vững nghề cá gắn với đa dạng sinh học biển được xem là nhiệm vụ trọng tâm, cần có chiến lược dài hơi và sự tham gia của toàn xã hội.

Phát triển bền vững nghề cá gắn với đa dạng sinh học biển

Trong đó, phấn đấu đến năm 2025, Việt Nam trở thành quốc gia có nghề cá phát triển bền vững, hiện đại, tương đương với các nước có nghề cá phát triển trong khu vực và trên thế giới; đa dạng sinh học biển và các thủy vực nội địa được bảo tồn và phát triển,... Ðịnh hướng quy hoạch khai thác thủy sản, giảm dần sản lượng thủy sản khai thác, điều chỉnh tỷ trọng sản lượng khai thác giữa các vùng biển phù hợp với trữ lượng nguồn lợi thủy sản; khai thác có chọn lọc các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao,...

Ðối với khai thác thủy sản, phấn đấu tổng số tàu cá tối đa khoảng 83.600 chiếc. Nghề lưới kéo chiếm 10%; nghề lưới vây chiếm 6,1%; nghề lưới rê chiếm 40,3%; nghề câu chiếm 18,9%; nghề lưới chụp chiếm 3%; nghề lồng bẫy chiếm 2,9%.

Anh Quân, Tấn Yên

Tin liên quan

Trang 1 / 640 - 6397 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 640 - 6397 dòngFirstPrevNextLast v