Cho ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14
Ngày đăng: 14/05/2024
Chiều 14/5, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 33, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Dự phiên họp có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; đại diện lãnh đạo các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng..

Cho ý kiến dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 119/2020/QH14


Trình bày Tờ trình báo cáo tóm tắt Dự thảo, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết: Về thực tiễn, qua 03 năm thực hiện Nghị quyết số 119, thành phố Đà Nẵng đã đạt được một số kết quả nổi bật về hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và đẩy mạnh cơ chế phân cấp, ủy quyền từ chính quyền thành phố cho chính quyền quận, phường. Tuy nhiên, thành phố còn gặp một số khó khăn, vướng mắc về cơ cấu tổ chức, cơ chế tài chính của UBND quận, phường; còn thiếu các cơ chế, chính sách đặc thù mang tính vượt trội, đột phá, có tính động lực, lan tỏa.

Vì vậy mục đích xây dựng dự thảo Nghị quyết là xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội nhằm phát huy tính ưu việt, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập, tạo cơ sở pháp lý để phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá, giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt về phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng như mục tiêu đã đặt ra tại các Nghị quyết của Bộ Chính trị và của Quốc hội

Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định 02 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù với 30 cơ chế, chính sách cụ thể về tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng cùng các chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng đề xuất thực hiện thí điểm

Đối với nhóm chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà nẵng (21 chính sách), trong đó, đối với nhóm chính sách tương tự đã được áp dụng tại các địa phương khác, hoặc áp dụng tương tự nhưng có điều chỉnh bổ sung, mở rộng thêm và một số chính sách mới, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách cơ bản nhất trí với những chính sách Chính phủ trình.

Về thí điểm thành lập khu thương mại tự do, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhận thấy đây là chủ trương lớn, cần thiết và cho rằng, đề xuất của Thành phố thể hiện sự quyết tâm, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nếu thực hiện thành công sẽ tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố và của vùng. Đây cũng là mô hình được áp dụng thành công ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Đối với một số nội dung giao Chính phủ nghiên cứu cơ chế chính sách phát triển Trung tâm tài chính tại thành phố Đà Nẵng", đa số ý kiến Thường trực Ủy ban TCNS đề nghị Dự thảo Nghị quyết không quy định về vấn đề này, vì chủ trương phát triển Trung tâm tài chính tại TP. Đà Nẵng cần được đặt trong tổng thể Đề án chung và được cấp có thẩm quyền cho ý kiến, bảo đảm đúng thẩm quyền.

Xuân Ánh 

 

Tin liên quan

Trang 1 / 1410 - 14099 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1410 - 14099 dòngFirstPrevNextLast v