Kiến nghị gia hạn thời gian sắp xếp cán bộ dôi dư đến hết 2025
Ngày đăng: 13/05/2024
Bộ Nội vụ vừa hoàn thành dự thảo báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 595 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Kiến nghị gia hạn thời gian sắp xếp cán bộ dôi dư đến hết 2025

Theo Bộ Nội vụ, từ tháng 1/2022 đến 1/4/2024, các địa phương đã tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, bố trí nguồn lực để thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách đối với những cán bộ, công chức dôi dư. Sau 4 năm triển khai nghị quyết, vẫn còn 58/706 (chiếm 8,21%) cán bộ, công chức cấp huyện, và 1.405/9.694 (chiếm 14,49%) cán bộ, công chức cấp xã dôi dư, chưa được sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách. Điều này là chậm so với yêu cầu Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Do vậy, Chính phủ kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho gia hạn thời gian bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức và giải quyết chế độ, chính sách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 đến ngày 31/12/2025.

Huyền Trân, Tấn Yên
Tin liên quan

Trang 1 / 1410 - 14099 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1410 - 14099 dòngFirstPrevNextLast v