Đà Nẵng: Hơn 80.000 hộ dân thuộc diện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024
Ngày đăng: 01/04/2024
Sáng nay (1/4), cùng với cả nước, trên 300 điều tra viên của thành phố Đà Nẵng đồng loạt ra quân thu thập thông tin điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Cuộc điều tra nhằm cung cấp số liệu về quy mô dân số (đến cấp huyện), sau 5 năm tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; làm cơ sở để rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm, giai đoạn 2020-2024, phục vụ phân tích, dự báo quá trình phát triển dân số giữa 2 kỳ tổng điều tra, đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế.

Đà Nẵng: Hơn 80.000 hộ dân thuộc diện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Là cuộc điều tra mẫu nhưng phạm vi rộng, diễn ra toàn thành phố, với khoảng 80 nghìn hộ dân thuộc diện chọn mẫu để thu thập thông tin, chiếm khoảng 50% dân số toàn thành phố. Đối tượng điều tra kỳ này, bao gồm hộ dân cư, nhân khẩu thực tế của hộ dân cư, nội dung điều tra thu thập thông tin về nhân khẩu học của các thành viên; về dân cư, giáo dục, hôn nhân; về lịch sử sinh của nữ từ 10 tuổi đến 49 tuổi; về người chết của hộ gia đình; về nhà ở và điều kiện sống của hộ gia đình…

Ngoài ra, năm 2024, bộ câu hỏi của điều tra dân số và nhà ở có nhiều điểm mới, quạn trọng, đòi hỏi độ chính xác thông tin cao. Thông tin sau điều tra sẽ tích hợp vào  dữ liệu dân cư, góp phần thực hiện có kết quả Đề án 06 của Chính phủ.

Theo kế hoạch, thời gian thu thập thông tin trong điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 bắt đầu từ 0 giờ hôm nay, ngày ¼ và kết thúc vào ngày 30/4/2024. Để việc điều tra về dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 đạt các yêu cầu đề ra, cơ quan thông kê  mong muốn các hộ gia đình, mọi người dân tích cực hợp tác với cơ quan chức năng, cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan, để việc thu thập số liệu được nhanh chóng, chính xác, qua đó, góp phần tạo kênh thông tin quan trọng giúp cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội được đúng đắn và hiệu quả cao.

Hải Lý, Hoàn Vũ 

Tin liên quan

Trang 1 / 626 - 6257 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 626 - 6257 dòngFirstPrevNextLast v