Bế mạc Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn năm 2024
Ngày đăng: 29/03/2024
Sáng ngày 29/3, tại chùa Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn diễn ra Lễ tổng kết bế mạc Lễ hội Quán Thế Âm 2023.

Bế mạc Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn năm 2024

Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn năm nay được tổ chức với quy mô Lễ hội cấp thành phố. Theo ban tổ chức, cùng với phần lễ được tổ chức trang trọng và đúng nghi thức của tín ngưỡng phật giáo, phần hội được đánh giá đa dạng và hấp dẫn với các hoạt động phát huy các giá trị văn hoá, phong tục tốt đẹp của dân tộc. Công tác An ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và y tế được đảm bảo an toàn, phục vụ tốt Lễ hội. Công tác xã hội hóa các hoạt động Lễ hội được chú trọng, thu hút các tổ chức và cá nhân tham gia hỗ trợ; việc tuyên truyền, quảng bá được các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương quan tâm, giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng năm 2024 đã kết thúc thành công tốt đẹp, đúng với phương châm “Trang trọng - An toàn - Tiết kiệm - Hiệu quả”.

Lan Hương, Phước Hiền

Tin liên quan

Trang 1 / 138 - 1375 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 138 - 1375 dòngFirstPrevNextLast v