THÔNG BÁO: Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng
Ngày đăng: 07/11/2016
Ngày 28-9-2016, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015 và 9 tháng năm 2016, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới và một số kiến nghị của Thành phố. Cùng dự có Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo thành phố, ý kiến của lãnh đạo các cơ quan dự họp, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

I. Đánh giá chung:

Đà Nẵng có vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng, có nhiều tiềm năng, thuận lợi để phát triển; người dân thân thiện, có truyền thống đoàn kết, hiếu học, năng động, sáng tạo và ý thức vì cộng đồng; sự năng động sáng tạo của các cấp lãnh đạo qua các thời kỳ; tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm của Đảng bộ, chính quyền Thành phố, qua 30 năm đổi mới, Đà Nẵng đã trở thành một trong những địa phương phát triển vượt bậc, toàn diện về mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Kết cấu hạ tầng, du lịch và quản lý đô thị khá tốt. Môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, luôn ở nhóm dẫn đầu. Đà Nẵng đã bước đầu xây dựng được hình ảnh một thành phố an toàn, thân thiện và đáng sống.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân, cộng đồng doanh nghiệp thành phố của Đà Nẵng về những kết quả đạt được trong những năm qua.

Trong giai đoạn 2011-2015, Thành phố đã tập trung thực hiện các khâu đột phá để phát triển kinh tế-xã hội và đạt được những kết quả khá toàn diện; GDP tăng bình quân 9,7%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó dịch vụ chiếm 62,6%. Khách du lịch tăng trên 20%/năm, trong đó khách quốc tế tăng trên 25%/năm; thu từ du lịch tăng 30,6%. Thành phố đã cơ bản hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới và không còn hộ có thu nhập dưới 500 nghìn đồng/người/tháng. Tỷ lệ số người dân trên một doanh nghiệp là 57/1, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; giải quyết việc làm mới cho 3,2 vạn lao động/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%.

Trong 9 tháng năm 2016, Đà Nẵng tiếp tục đạt những kết quả nổi bật: GDP trên địa bàn tăng 8,85%; có 3.345 doanh nghiệp mới thành lập (tăng 37% về số doanh nghiệp và tăng 33% về số vốn); thu hút gần 2,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 11,1%; tổng thu nhập xã hội từ du lịch đạt gần 7,2 nghìn tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ, với nhiều thương hiệu tốt.

Bên cạnh các kết quả đạt được, Thành phố còn một số hạn chế, khó khăn, thách thức:

Đà Nẵng có diện tích nhỏ, đất đai ít, chủ yếu còn lại ở phía Tây thành phố. Tăng trưởng kinh tế từ năng lực sản xuất nội tại chưa bền vững, quy mô kinh tế còn nhỏ; kinh tế tư nhân chưa phát triển mạnh. Vai trò kết nối, hội nhập liên kết trong nước và hội nhập quốc tế chưa rõ nét, hạ tầng đối ngoại với quốc tế và khu vực còn nhiều khó khăn. Thành phố chưa phát huy hết vai trò địa phương đầu tàu trong phát triển vùng; chưa có nhiều dự án động lực; thu hút đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao, dịch vụ viễn thông, tài chính và kinh tế biển. Nhu cầu đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng lớn nhưng nguồn lực còn hạn hẹp. Đời sống, việc làm của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. 

II. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới:

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố cần phát huy những kết quả đạt được, sớm khắc phục những mặt tồn tại, đoàn kết, nỗ lực, có khát vọng, tầm nhìn xa, rộng hơn, khai thác tiềm năng, lợi thế để có giải pháp đột phá, thực hiện quyết liệt, sớm đưa Đà Nẵng trở thành thành phố phát triển toàn diện, là điểm đến hấp dẫn trong khu vực Đông Nam Á. Theo đó, Thành phố tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Trước hết, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng XII, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XV, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2016, tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo; cùng với Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng phải là một động lực, đầu tầu kéo tốc độ tăng GDP của cả nước.

Triển khai quyết liệt Kế hoạch hành động của Thành phố thực hiện các Nghị quyết số 19, 35, 60, 36a của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng Chính phủ điện tử.

2. Phải có một chiến lược tổng thể, nhất quán, có chiều sâu về quy hoạch phát triển thành phố, với tầm nhìn Đà Nẵng phải trở thành một thành phố thông minh, một trung tâm giao thương, trung tâm dịch vụ quốc tế, một điểm đến cho các nhà đầu tư, du khách, thu hút nhân tài…; một thành phố cạnh tranh với các thành phố lớn, đẹp của khu vực và thế giới như Singapore và Hồng Kông;

Quỹ đất của Thành phố rất hạn chế, vì vậy làm sao để phát triển không dựa trên mở rộng quỹ đất mà sử dụng thông minh, hiệu quả quỹ đất là rất quan trọng;

Mô hình mà Đà Nẵng lựa chọn, đòi hỏi phải là một thành phố mở cửa, hội nhập, thu hút và hội tụ nhân tài trong nước và quốc tế; cần quan tâm cả về quy mô dân số, cơ cấu dân số, chất lượng dân số; hình thành một hệ sinh thái cho dịch vụ giáo dục, nghiên cứu phát triển và khởi nghiệp.

3. Tập trung phát triển mạnh doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp. Tiếp tục thu hút mạnh các dự án FDI công nghệ cao, công nghệ thông tin, thân thiện với môi trường; đồng thời tạo mọi thuận lợi để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp phụ trợ, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Phấn đấu đạt 40 đến 50 nghìn doanh nghiệp vào năm 2020.

4. Phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là du lịch, thương mại và phải xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố; nghiên cứu để phát triển mô hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, y tế, giáo dục chất lượng cao; theo đó, cần đặc biệt chú ý đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho du lịch, dịch vụ; tạo được chuỗi liên kết, là hạt nhân trong chuỗi du lịch duyên hải miền Trung và hệ thống trung tâm du lịch lớn của cả nước.

5. Tập trung đầu tư phát triển mạnh kinh tế biển; theo đó, có giải pháp để hỗ trợ về tín dụng, đào tạo nghề trong ngư dân, phát triển nhanh cả về số lượng và công suất tàu cá để ngư dân khai thác vùng biển xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo, cải thiện và nâng cao đời sống, cùng các lực lượng chức năng giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

6. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các chế độ, chính sách xã hội đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội. Đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với từng bước cơ cấu lại ngân sách địa phương, phấn đấu giảm chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước để tăng chi cho đầu tư phát triển. Thành phố cần phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đề xuất chương trình, kế hoạch, lộ trình cụ thể xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm y tế, giáo dục, văn hóa chất lượng cao của Vùng.

7. Tiếp tục quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, góp phần cải tạo cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Theo đó, bộ máy chính quyền các cấp từ thành phố đến xã, phường phải nhiệt huyết, trách nhiệm, năng động; xây dựng nền hành chính kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ doanh nghiệp và người dân.

8. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ... Chủ động theo dõi tình hình và triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt.

9. Năm 2017 Đà Nẵng được chọn là nơi tổ chức tuần lễ cấp cao APEC 2017; đây là cơ hội để thành phố quảng bá du lịch, phát triển thương mại thu hút đầu tư..., nâng cao vị thế thành phố và cả nước với bạn bè quốc tế. Vì vậy, thành phố cần có kế hoạch chương trình hành động cụ thể phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, địa phương để làm tốt công tác chuẩn bị, đáp ứng đầy đủ yêu cầu phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 và khai thác thật tốt cơ hội của sự kiện lớn mang lại.

III. Về một số kiến nghị của thành phố:

1. Về ban hành Nghị định của Chính phủ về một số cơ chế Đặc thù về đầu tư tài chính, ngân sách phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng: Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ rà soát, hoàn thiện Dự thảo nghị định nêu trên đảm bảo phù hợp với đặc thù của thành phố, tạo bước đột phá, tăng thẩm quyền gắn với trách nhiệm của thành phố; trình Thủ tướng Chính Phủ ký ban hành trong tháng 10- 2016.

2. Về cơ chế ưu đãi đối với khu công nghệ cao TPĐN: đồng ý về chủ trương; giao Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế ưu đãi đối với Khu công nghệ cao TP ĐN, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV-2016.

3. Về hỗ trợ thành phố kết nối với các tập đoàn đa quốc gia đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại ĐN, nhất là đầu tư vào khu công nghệ cao; đồng ý về chủ trương, giao Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ ngoại giao và các bộ, ngành liên quan hỗ trợ thành phố xúc tiến đầu tư và giới thiệu các nhà đầu tư tiềm năng, nhất là các tập đoàn đa quốc gia, các nhà đầu tư lớn có tiềm lực mạnh, đầu tư vào Đà Nẵng.

4. Về ổn định tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương như hiện nay là 85% trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020; giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và đầu tư xem xét đề nghị của thành phố trong xây dựng phương án về tỷ lệ điều tiết phù hợp giữa ngân sách Trung ương và địa phương giai đoạn 2017-2020, trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi để thành phố thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đầu tư các dự án  phục vụ khu vực miền Trung Tây Nguyên và các công trình quan trọng, trọng điểm theo Nghị quyết 33 và 75-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội quyết định.

5. Về cơ chế liên kết vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: thành phố phối hợp với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện các quy định về tổ chức, điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015-2020. Lãnh đạo Chính phủ sẽ làm việc với hội đồng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung để chỉ đạo tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng, bảo đảm hiệu quả.

6. Về dự án xây dựng Hành lang kinh tế Đông Tây 2: Đây là điểm đến quan trọng; các bộ: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 229/TB-VPCP ngày 11-8-2016.

7. Về dự án đầu tư xây dựng Trung tâm ươm tạo Công nghệ cao Đà Nẵng: Đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét bố trí nguồn vốn đầu tư từ chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét hỗ trợ thành phố thực hiện Chương trình khoa học công nghệ quốc gia cho các doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

8. Về mở rộng, nâng cấp Trung tâm công nghệ sinh học Đà Nẵng thành trung tâm nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp và y dược phục vụ cho các tỉnh vùng Nam Trung Bộ: đồng ý về nguyên tắc; giao Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương thẩm định, phê duyệt đề án; trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Y tế đề xuất hỗ trợ cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

9. Về chủ trương trang bị 30 xe ô-tô cho thành phố để phục vụ Tuần lễ cao cấp APEC 2017 từ nguồn ngân sách địa phương: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và Tiểu ban Hậu cần APEC 2017 xem xét đề nghị của thành phố, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

10. Về dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 14G: Giao Bộ Giao thông Vận tải sớm hoàn thành thủ tục đầu tư, phối hợp với các Bộ Kế hoạch Đầu tư, Tài chính khẩn trương đề xuất nguồn vốn để triển khai dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

11. Về mở rộng tuyến QL14B (giai đoạn 2, đoạn Túy Loan – cầu Hà Nha): giao Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND TP Đà Nẵng và UBND tỉnh Quảng Nam khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định, đảm bảo khởi công dự án trong quý I-2017.

12. Về đầu tư dự án xây dựng cảng Liên Chiểu theo hình thức PPP có sử dụng nguồn vốn ODA: đồng ý về nguyên tắc; Bộ Giao thông Vận tải và UBND TP Đà Nẵng khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 229/TB-VPCP ngày 11-8-2016 để khởi công dự án trong năm 2018.

13. Về hỗ trợ vốn đầu tư dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò (1km, đoạn qua TP Đà Nẵng): TP Đà Nẵng phối hợp với tỉnh Quảng Nam để triển khai dự án này.

14. Về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn đầu tư công năm 2017, đảm bảo thực hiện Kết luận 75-KL/TW của Bộ Chính trị: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan khẩn trương xem xét đề nghị nêu trên, đảm bảo điều kiện cho TP triển khai thực hiện Kết luận 75-KT/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp dự kiến danh mục dự án đầu tư từ nguồn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 đối với Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phụ sản – Nhi, tuyến đường vành đai phía Tây từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sau khi Quốc hội có chủ trương đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ.

15. Về hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án thuộc chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh (đê kè Mân Quang; Bảo vệ nâng cao khả năng chứa tàu thuyền tránh bão của âu thuyền Thọ Quang và khả năng thoát lũ, giảm ngập úng qua hệ thống thoát nước và hồ điều hòa của thành phố): Việc đầu tư các dự án trên là cần thiết; giao các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xem xét, xử lý cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

16. Về đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Cảng cá Thọ Quang, Đà Nẵng: Thành phố khẩn trương quy hoạch chi tiết trung tâm nghề cá lớn và cảng cá động lực; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định đầu tư cảng cá Thọ Quang, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính ưu tiên bố trí vốn để thực hiện.

17. Về vốn hoàn trả cho dự án nút giao thông khác mức Ngã ba Huế: Giao Bộ kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương xem xét, bố trí nguồn vốn hoàn trả cho dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020; xử lý cụ thể đề nghị của thành phố về phân bổ kinh phí còn dư của 2 dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A và nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 14, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

18. Dự án tuyến đường gom đường sắt từ ngã ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm: đồng ý về chủ trương; Bộ Giao thông Vận tải thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của Bộ Giao thông Vận tải, báo cáo Thủ tướng Chính Phủ.

19. Về dự án di dời ga đường sắt: đồng ý triển khai dự án theo hình thức PPP; ga đường sắt mới phải đáp ứng quy hoạch phát triển thành phố lâu dài, nhà ga văn minh, hiện đại. UBND TP Đà Nẵng phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện việc đầu tư dự án theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo các điều kiện để khởi công dự án trong năm 2017.

20. Về bổ sung sân golf tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang vào quy họach sân golf Việt Nam đến năm 2020: đồng ý về nguyên tắc; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện, tiêu chí xây dựng sân golf quy định tại Quyết định 1946/QĐ-TTg ngày 26-11-2009 và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 18-12-2012; đề xuất việc bổ sung sân golf nêu trên vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

21. Về việc chuyển mục đích sử dụng đất tại Khu công nghiệp An Đồn để mở rộng thực hiện dự án Khu dân cư Phúc Lộc Viên: đồng ý về chủ trương, khuyến khích các doanh nghiệp thuê đất trong khu công nghiệp để di dời sớm và chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở đô thị, hạn chế ô nhiễm môi trường. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện chỉ đạo cuả Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 5737/VPCP-KTN ngày 11-7-2016 của Văn phòng Chính phủ.

22. Về điều chỉnh lại quy hoạch dự án Làng đại học tại Hòa Quý – Điện Ngọc để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay: giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam đề xuất phương án tổng thể (quy hoạch phát triển đại học trong khu vực, nguồn lực con người, nguồn lực về vốn... để thực hiện), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-11-2016.

23. Về tăng số lượng bàn chia bài có người chia (từ 8 bàn lên 120 bàn) tại khu du lịch giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shores, Đà Nẵng: thực hiện theo đúng Kết luận 75-KL/TW ngày 12-11-2013 và Kết luận số 16-TB/TW ngày 15-9-2016 của Bộ Chính trị; giao UBND TP Đà Nẵng cập nhật, hoàn thiện phương án và làm việc với Bộ Tài chính để xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để UBND TP Đà Nẵng và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện.

VPCP

Tin liên quan

Trang 1 / 1 - 9 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1 - 9 dòngFirstPrevNextLast v