Xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Ngày đăng: 22/05/2020
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả triển khai thực hiện xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020, đánh giá tiến độ xử lý triệt để đối với từng cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn, đánh giá việc thực hiện các dự án xử lý triệt để theo Quyết định số 58/QĐ-TTg và Quyết định số 38/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách Nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường. Báo cáo gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Tổng cục Môi trường) trước ngày 15/7/2020 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Báo Thanh Niên

Tin liên quan

Trang 1 / 817 - 8165 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 817 - 8165 dòngFirstPrevNextLast v