Nâng mức cho vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm
Ngày đăng: 08/11/2019
Kể từ ngày 8/11, mỗi người lao động sẽ được vay tối đa 100 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm. Đây là điểm mới tại Nghị định 74/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm vừa được ban hành.
 Nâng mức cho vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm. Hình minh họa 
Trước đây, một người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm chỉ được vay tối đa không quá 50 triệu đồng nay tăng lên tối đa 100 triệu đồng. Đồng thời mức vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng tăng lên tối đa 2 tỷ đồng/dự án (trước đây là 1 tỷ đồng). Thời hạn vay vốn cũng được điều chỉnh từ không quá 60 tháng lên tối đa 120 tháng. Thời hạn vay vốn cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn. Đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, người lao động vay vốn ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm. 
TTXVN

Tin liên quan

Trang 1 / 196 - 1952 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 196 - 1952 dòngFirstPrevNextLast v