Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo không bắt buộc tốt nghiệp Đại học sư phạm
Ngày đăng: 06/10/2019
Từ ngày 24/10/2019, quy định về tiêu chuẩn đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh sẽ được áp dụng theo Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT.
 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo không bắt buộc tốt nghiệp Đại học sư phạm. Hình minh họa 
Theo đó, bên cạnh các tiêu chuẩn chung như: Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, có năng lực tập hợp quần chúng… thì người được xem xét bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau: Tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, đã đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo Dục và Đào tạo hoặc chức vụ tương đương trở lên, được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và chức danh tương đương.
Cổng TTĐT Chính phủ

Tin liên quan

Trang 1 / 4 - 31 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 4 - 31 dòngFirstPrevNextLast v