Khai trương hệ thống giao ban trực tuyến Mặt trận toàn quốc
Ngày đăng: 11/09/2019
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa khai trương hệ thống giao ban trực tuyến Mặt trận toàn quốc, đây là công trình thi đua thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX.
 Khai trương hệ thống giao ban trực tuyến Mặt trận toàn quốc 
Việc đưa vào khai thác, sử dụng hệ thống này liên thông với hệ thống giao ban trực tuyến của các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và các địa phương sẽ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Mặt trận, nhất là việc nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân được kịp thời, truyền đạt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. 
VTV

Tin liên quan

Trang 1 / 669 - 6687 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 669 - 6687 dòngFirstPrevNextLast v